Mlýn v Holubově

Investor: soukromý
Termín zpracování PD: 2014-2015
Termín realizace: 2015-2016

Projektová dokumentace zahrnovala obnovu dřevěných konstrukcí mlýna, střechy a fasád.


Hradní most v Rožmberku nad Vltavou

Investor: Národní památkový ústav
Termín zpracování PD: 2014 - 2015
Termín realizace: 2015 - 2016

Projektová dokumentace zahrnuje opravu mostovky hradního mostu v Rožmberku nad Vltavou .


Mlýn v Hoslovicích

Investor: Muzeum středního Pootaví Strakonice
Termín zpracování PD: 2006
Termín realizace: 2007

Projektová dokumentace zahrnuje zajištění nosných konstrukcí mlýnu (zajištění základů, stěn, stropů a krovu).


Bývalá prachárna v Českém Krumlově

Investor: Národní památkový ústav
Termín zpracování PD: 2010 - 2011
Termín realizace:

Projektová dokumentace zahrnuje obnovu objektu bývalé prachárny. Stavba nebyla dosud realizována.