Bývalý dominikánský klášter v Č. Budějovicích

Investor: Biskupství českobudějovické
Termín zpracování PD: 2015-2016
Termín realizace: 2017-2018

Projektová dokumentace zahrnuje revitalizaci zahrady pod Bílou věží.


Bývalá seminární zahrada v Českém Krumlově

Investor: ČKRF, Regionální muzeum v Č. Krumlově
Termín zpracování PD: 2005, 2014
Termín realizace: 2005 - 2006, 2014 - 2015

Projektová dokumentace zahrnuje revitalizaci bývalé seminární zahrady v Českém Krumlově (opravu ohradních zdí, nový architektonický návrh veřejného prostranství).


Cisterciácké opatství, klášter Vyšší Brod

Investor: cisterciácké opatství Vyšší Brod
Termín zpracování PD: 2005, 2008-2010, 2012
Termín realizace:

Projektová dokumentace zahrnuje úpravy vnějších prostranství kláštera.