Zámek v Nových Hradech

Investor: Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.
Termín zpracování PD: 2007-2017
Termín realizace: 2017

Projektová dokumentace zahrnuje opravu historických sálů včetně divadla, rekonstrukci a restaurování terasy se schodištěm, vytvoření restaurace ve sklepních prostorách zámku a další dílčí projektové celky. Stavba je prováděna postupně, většina celků je již realizována.


Renezanční zámek v Komařicích

Investor: soukromá osoba
Termín zpracování PD: 2016
Termín realizace: zatím nerealizováno

Objemová studie řeší využitelnost renesančního areálu zámku v Komařicích. 


Státní zámek v Hluboké nad Vltavou

Investor: Národní památkový ústav
Termín zpracování PD: 1993-2016
Termín realizace:

Projektová dokumentace zahrnuje komplexní rekonstrukci zámeckých teras, oranžérie a dalších dílčích částí zámku.


Zámek Červená Lhota

Investor: Národní památkový ústav
Termín zpracování PD: 2011, 2014-2015
Termín realizace:

Projektová dokumentace zahrnuje rekonstrukci hospodářského křídla.


Zámek v Dačicích

Investor: Národní památkový úřad
Termín zpracování PD: 2010-2012
Termín realizace:

Projektová dokumentace zahrnuje zmapování technického stavu prohlídkové trasy.


Hrad ve Strakonicích

Investor: Římskokatolická farnost Strakonice
Termín zpracování PD: 2004, 2005, 2008, 2010
Termín realizace:

Projektová dokumentace zahrnuje obnovu krovů a střech středověkého jádra hradu.


Státní zámek Lednice

Investor: Státní památkový ústav v Brně
Termín zpracování PD: 2002- 2007
Termín realizace: 2002 - 2007

Projektová dokumentace zahrnuje kompletní rekonstrukci krovů zámku i hospodářských objektů.


Zámek Skalice v Bohumilicích

Investor: soukromá osoba
Termín zpracování PD: 2002- 2006
Termín realizace: 2008 - 2009

Projektové práce řešily obnovu pláště objektu vesnického zámku Skalice (opravy střechy včetně krovu, oprava fasád).