Solnice a měšťanský dům v Českých Budějovicích, Piaristické náměstí č.p. 1, 2 a Hroznova ulice č.p.34

Investor: soukromý
Termín zpracování PD: 2016-2017
Termín realizace: 2017-2019

Projektová dokumentace zahrnuje komplexní rekonstrukci solnice a měšťanského domu. V solnici je restaurace a v měšťanském domu pivovar.


Budova Obchodní akademie a zemědělské školy v Písku

Investor: Krajský úřad Jihočeského kraje
Termín zpracování PD: 2015 - 2016
Termín realizace: 2016 - 2017

Projektová dokumentace zahrnuje následující celky:

  • nástavbu a podkrovní vestavbu (je dokončena 1. etapa)
  • rekonstrukci školní kuchyně (realizace je dokončena)
  • parkové úpravy (je dokončena 1. etapa)

Měšťanský dům v Českém Krumlově, Náměstí Svornosti č.p.2

Investor: Českokrumlovský rozvojový fond
Termín zpracování PD: 1998 - 1999, 2015, 2016, 2018
Termín realizace: 2018 (2. etapa)

Projektová dokumentace zahrnuje generální opravu objektu (krovu a střechy, obnovu interiéru a opravu fasád). V objektu je v přízemí navrženo infocentrum a restaurace. V dalších patrech je pak umístěno hotelové ubytování a kancelářské prostory. V 1. etapě bylo zrealizováno - infocentrum, restaurace Maštal a ostatní provozy v 1.NP a hotelové ubytování. V 2. etapě bylo zrealizovány kancelářské prostory a přednáškové místnosti v 2. a 3. NP.


Gymnázium Česká a olympijských nadějí v Českých Budějovicích

Investor: Krajský úřad Jihočeského kraje
Termín zpracování PD: 2013 - 2014
Termín realizace: 2015

Projektová dokumentace zahrnuje rozšíření školy o podkrovní vestavbu nad severním křídlem.


Dům s pečovatelskou službou v Praze, Bartolomějská ulice č.p.9

Investor: kongregace šedých sester III. řádu sv. Františka
Termín zpracování PD: 2000, 2004-2005, 2008-2009
Termín realizace:

Projektová dokumentace zahrnovala komplexní rekonstrukci budov areálu na využití pro dům s pečovatelskou službou.


Měšťanský dům v Českém Krumlově, Masná ulice č.p.129

Investor: Českokrumlovský rozvojový fond
Termín zpracování PD: 2000, 2002, 2013
Termín realizace:

Projektová dokumentace zahrnuje komplexní rekonstrukci objektu.


Radnice v Trhových Svinech

Investor: Město Trhové Sviny
Termín zpracování PD: 2006, 2011
Termín realizace:

Projektová dokumentace zahrnuje obnovu krovu, střešního pláště a fasády.


Rozhledna na Kleti

Investor: soukromá firma
Termín zpracování PD: 2007
Termín realizace: 2008 - 2009

Projektová dokumentace zahrnuje stavební úpravy a udržovací práce rozhledny na Kleti.


Radnice v Českém Krumlově, Náměstí Svornosti č.p.1

Investor: Město Český Krumlov
Termín zpracování PD: 1996, 1997
Termín realizace:

Projektová dokumentace zahrnovala statické zajištění atiky a obnovu fasád.