Areál cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě

 • CCCCCC
 • CCCCC

Investor: cisterciácké opatství Vyšší Brod
Termín zpracování PD: 2007- 2017
Termín realizace: 2008 - 2017

Projektová dokumentace zahrnuje více stavebních objektů kláštera:

 • Opatský chrám Nanebevzetí P. Marie (generální oprava interiérů, krovů a střech)
 • Administrativní budovu - dnes návštěvnické centrum (celková rekonstrukce budovy)
 • Opatství (obnova fasád)
 • Rožmberská brána (obnova a restaurování fasád)
 • Oprava krovů a střech bývalých hospodářských budov
 • Pivovar (provizorní zajištění budovy, studie využití)

Většina uvedených celků je již realizována, projektově je připravena areálová kotelna na biomasu či obnova fasád bývalé konírny a kočárovny.


Poutní areál v Kájově

Investor: římskokatolická farnost Kájov
Termín zpracování PD: 1990 - 2017
Termín realizace: 1991 - 2017

Projektová dokumentace zahrnuje:

 • obnovu kostela Nanebevzetí P. Marie (celková obnova interiéru a fasád, krovu a střechy)
 • obnovu východního křídla fary
 • obnovu západního křídla fary
 • obnovu ohradní zdi kostela
 • obnovu veřejného prostranství

Bývalý dominikánský klášter v Č. Budějovicích

Investor: Biskupství českobudějovické
Termín zpracování PD: 2005- 2017
Termín realizace: zahájení 2006, stavba trvá

Projektové práce zahrnují čtyři základní celky:

 • obnovu interiéru kostela Obětování P. Marie (realizace v 90. letech)
 • kompletní opravu krovů a střech (realizováno postupně)
 • obnovu ambitu (restaurování a stavební úpravy)
 • obnovu fasád (realizace se připravuje)

Kostel na Dobré Vodě u Nových Hradů

Investor: Římskokatolická farnost Dobrá Voda
Termín zpracování PD: 2010 - 2011, 2014
Termín realizace:

Projektová dokumentace zahrnuje návrh odvlhčení, úpravu veřejného prostoru na nádvoří, obnovu interiéru a opravu fasád kostela.


Synagoga v Nové Cerekvi

Investor: Federace židovských obcí v ČR, Židovská obec v Praze
Termín zpracování PD: 2005 - 2011
Termín realizace: 2009 - 2014

Projektová dokumentace zahrnuje generální opravu krovu a střechy, obnovu interiéru a opravu fasád synagogy.


Synagoga v Březnici

 • CCCCCC
 • CCCCC

Investor: Federace židovských obcí v ČR, Židovská obec v Praze
Termín zpracování PD: 2009 - 2011
Termín realizace: 2011 - 2013

Projektová dokumentace zahrnuje generální opravu krovu a střechy, obnovu interiéru a opravu fasád synagogy.


Synagoga v Písku

Investor: soukromá firma, Federace židovských obcí v ČR, Židovská obec v Praze
Termín zpracování PD: 2005 - 2008, 2009, 2014
Termín realizace: 2006 - práce postupně probíhají

Projektová dokumentace zahrnovala komplexní stavební a restaurátorskou obnovu objektu. Realizováno bylo dosud pouze zajištění krovu a podhledu stropu a střešní plášť.


Areál klášterů v Českém Krumlově (bývalýc klášter klarisek, minoritů a bekyň)

Investor: Město Český Krumlov
Termín zpracování PD: 1992, 1996-2004, 2007, 2008
Termín realizace:

Projektová dokumentace zahrnuje kompletní obnovu krovů a střešního pláště. Dále byla zpracována objemová studie, která sloužila jako podklad pro projektové práce pro celkovou revitalizaci klášterů.


kostel Proměnění páně v Táboře

Investor: Římskokatolická farnost Tábor
Termín zpracování PD: 2008
Termín realizace: zahájení 2008, stavba trvá

Projektové práce řešily obnovu pláště objektu kostela ( opravy střechy včetně krovu, oprava fasád).


kostel sv. Jakuba v Prachaticích

Investor: Římskokatolická farnost Prachatice
Termín zpracování PD: 2008
Termín realizace: 2009

Projektové práce řešily náročnou obnovu mimořádně kvalitně dochovaného vrcholně gotické krovové konstrukce kostela.


Kostel sv. Mikuláše v Českých Budějovicích

Investor: Biskupství České Budějovice
Termín zpracování PD: 2008-2010
Termín realizace: 2008-

Projektové práce řešily obnovu krovové konstrukce a fasád objektu kostela. Krovy I. etapy jsou dokončeny.