Cisterciácké opatství, klášter Vyšší Brod

Investor: cisterciácké opatství Vyšší Brod
Termín zpracování PD: 2011
Termín realizace: 2013

Vystavení tzv. Závišova kříže, galerie gotického umění