HERITAS

Firma ATELIÉR HERITAS s.r.o. je nástupcem společnosti MURUS – MONUMENTA RENOVAMUS, projekce, spol. s r.o., středisko České Budějovice.

Poskytujeme služby v oblasti architektury, projektování a inženýrské činnosti, se specializací na obnovu a rekonstrukce historických památkových staveb.

Zpracováváme architektonické návrhy a projektovou dokumentaci ve všech stupních, včetně zaměření a průzkumů. Ve fázi realizace vykonáváme autorský a technický dozor.

Vize i hodnoty firmy, které směrovaly naši činnost v uplynulých 21 letech ve společnosti MURUS, zůstávají shodné, nemění se ani projektový tým.

Středem našeho zájmu jsou památkové stavby. Při návrhu jejich úprav a rekonstrukcí usilujeme o zachování jejich autenticity a o vytvoření nového harmonického celku odpovídajícího jak charakteru budovy, tak novému využití objektů.

 

Z historie MURUS – HERITAS:

ATELIÉR HERITAS s.r.o. založil v r.2013 ing. Lubor Gregora. Tento právní subjekt následně odkoupil část podniku MURUS – MONUMENTA RENOVAMUS, projekce, spol. s r.o., středisko České Budějovice. Tímto krokem převzal ATELIÉR HERITAS celou historii a dědictví odkoupené části firmy MURUS.

Pražské středisko firmy MURUS s novým majitelem prochází ke konci roku 2013 fůzí se společností MAT PROJEKT.

 

HISTORICKÝ OBJEKT
Vypovídá o dobových stylech, o epochách rozkvětu, postupného úpadku nebo náhlých katastrof. Je kronikou, do které se zapsali jednotliví majitelé svým životním stylem, slavní stavitelé svým rukopisem, bezejmenní mistři dotykem svých rukou. Jako autentický svědek minulosti přináší významné poselství do současnosti a stává se součástí naší vlastní identity.